LYCKAS MED WEBBKURSEN

En konsekvens av den snabba teknikutvecklingen är att nästan vem som helst kan producera kunskapsprodukter som ser proffsiga ut. Ett konferens- eller vardagsrum förvandlas lätt till en studio och tröskeln för att komma igång är nästan obefintlig för den som gillar teknik och har tid att sätta sin in i nya verktyg. 

Det som dock fortfarande är lika svårt är att bygga riktigt bra kurser. Och med tanke på att vi hela tiden översköljs av allt mer information, så har kvalitet aldrig varit viktigare än nu. Det krävs ett smart och genomtänkt upplägg för att väcka intresse och engagera målgruppen. 

Vi hjälper er att ta fram ett riktigt bra koncept, och säkerställer att projektet håller tidsplanen. 

Detta är  BOLTCODE-MODELLEN

Modellen är gjord med några viktiga saker i fokus:

 - Den ska möjliggöra ett effektivt men samtidigt motiverande sätt att arbeta.
 - Den ska minimera tiden från start till färdigställande till att produkten når slutanvändaren.
 - Den ska öka tydligheten i kommunikation mellan mig och min kund för att minska risken för misstag.


Vi hjälper dig med val av plattform, digitala verktyg och ser till att få
dem "up-and-running".

Vi använder en effektiv kommunikationsmodell, som ger dig koll på helheten, samtidigt som du enbart får några få detaljer på din "att göra"-lista i taget.


Vi jobbar målstyrt och agilt på samma gång, för att hela tiden kunna leverera bästa möjliga slutresultat.

Vi tänker sälj och slutkund genom hela processen, för att bädda för en snabb marknadsintroduktion. Eller att få medarbetarna med på tåget
tidigt i processen.


Vi är noga med att följa upp, analysera och utarbeta 
förbättringsförslag för att följa marknadsbehoven.


Du blir coachad och tränad genom produktionen för att vara trygg och autentisk i filmer och texter.


När produktionen är klar får vi ut den till kunder eller medarbetare. Läs mer om hur vi jobbar med digital marknadsföring HÄR.

SÅ HÄR JOBBAR JAG UTIFRÅN BOLTCODE-MODELLEN

Modellen är gjord med några viktiga saker i fokus:

 - Den ska möjliggöra ett effektivt men samtidigt motiverande sätt att arbeta.

 - Den ska minimera tiden från start till färdigställande till att produkten når slutanvändaren.


 - Den ska öka tydligheten i kommunikation mellan mig och min kund för att minska risken för misstag.


Jag hjälper dig med val av plattform, digitala verktyg och ser till att få
dem "up-and-running".

Vi använder en effektiv kommunikationsmodell, som ger dig koll på helheten, samtidigt som du enbart får några få detaljer på din "att göra"-lista i taget.


Vi jobbar målstyrt och agilt på samma gång, för att hela tiden kunna leverera bästa möjliga slutresultat.

Vi tänker sälj och slutkund genom hela processen, för att bädda för en snabb marknadsintroduktion. Eller att få medarbetarna med på tåget
tidigt i processen.


Vi är noga med att följa upp, analysera och utarbeta 
förbättringsförslag för att följa marknadsbehoven.


Du blir coachad och tränad genom produktionen för att vara trygg och autentisk i filmer och texter.


När produktionen är klar får vi ut den till kunder eller medarbetare. Läs mer om hur vi jobbar med digital marknadsföring HÄR.

WEBBKONCEPT

För att behålla konkurrenskraften och effektivt kunna nå dina kunder, samarbetspartners och medarbetare, har man stor hjälp av den digitala tekniken. Många gånger är verktygen intuitiva och lättanvända, men det kan behövas hjälp för att välja ut bra verktyg och förstå hur man på bästa sätt använder dem. Vi hjälper dig att sätta upp din digitala plattform och tränar dig tills du känner dig trygg i det nya arbetssättet.

Vill du komma igång med...

webinarier
pod
blogg

vlogg (videoblogg)
ta fram marknadsföringsvideos


...eller bli synlig på webben på annat sätt. Hör av dig, så kommer vi med ett förslag på hur du når hela vägen fram.