Något vi brinner för på The Boltcode är att skapa, att vara i det kreativa flödet och att ta fram lösningar för att livet och arbetet ska fungera bättre i praktiken. Det vi tycker är väldigt spännande just nu är att arbeta med film, digitala verktyg och att ta fram anpassade lösningar. Vi vill skapa hållbarhet för individen och se hur man kan ta hjälp av digitala verktyg för att förenkla och effektivisera arbetsrutiner.

Detta gör vi i klartext:

Vi genomför workshops där vi löser problem eller tar fram strategier.

Vi hjälper till med planering och aktiviteter.

Vi coachar individer och grupper.

Vi leder projekt och ser till att slutprodukten blir klar.

Vi hjälper arbetsplatsen att förstå hur man kan jobba för att minska stress och jobba med avspänd effektivitet.

 

Det som gör oss unika är att vi i arbetet har fokus på människan, ser var våra fallgropar är, hur vår drivkraft fungerar och ser till att jobba utifrån en positiv plattform för att få bästa möjliga resultat.
En människa som arbetar utifrån sin positiva plattform har en vana att ständigt överträffa förväntningarna man har på dem.