De som går i väggen brukar ha ett ögonblick som de kommer ihåg - 
det ögonblick när man förstår att det inte går längre...När man måste kapitulera och erkänna att det är dags att kliva av och få hjälp! När man når det ögonblicket har man ofta gått så långt att man behöver en lång tids vila och rehabilitering innan man kan börja återgå till ett någorlunda normalt liv igen, med jobb och aktivt liv.

Vår avsikt på TheBoltcode är att du aldrig ska behöva uppleva detta smärtsamma ögonblick! Vi vill erbjuda hjälp innan det har gått så långt att du inte har något val. Att ta itu med problemen i tid så att du kan vara kvar i arbetslivet, ha bra relationer och meningsfull fritid. Om problemet är stress, så är lösningen återhämtning. Vi ger dig lösningen på ett strukturerat och lättillgängligt sätt, där du tränar dig i effektiva sätt att aktivt återhämta dig i vardagen.

Det går inte att kombinera en hög nivå av stress med ett långsiktigt meningsfullt liv.
Vi lever i en värld som snurrar väldigt snabbt och det är på gott och ont! Möjligheterna är oändliga och vi kan snabbt tillgodose våra behov och önskningar. Samtidigt har vi behov som inte tillgodoses och det är behoven av lugn, reflektion och tid att vara i ingenting.

Att leva ett meningsfullt liv utan stress innebär inte ett liv utan dynamik och aktivitet. Det innebär att man lever ett liv man uppskattar till fullo, utan den ständiga känslan av stress hängande över sig. Ett liv där man prioriterar det man tycker är viktigt och roligt!
Det paradoxala är att när man plockar bort stressen från ekvationen, blir det ofta så att man får mer gjort samtidigt som man till fullo kan vara närvarande i det man gör.


Från väggen till avspänd effektivitet

Med programmet "Från väggen till avspänd effektivitet" använder du en av de effektivaste metoderna som finns, för att träna på att komma ner i varv, ändra ditt mindset och steg för steg skapa positiva förbättringar i ditt liv.
Detta gör du genom ett 12 veckors mentalt träningsprogram. Under programmet kommer du bland annat få lära dig:

  • Att slappna av ordentligt i kroppen
  • Att släppa mentala spänningar
  • Att förbättra din självbild
  • Att hantera och balansera dina tankar
  • Att  bygga din inre styrka
  • Att skapa förutsättningar för långsiktig framgång

Du kommer få uppgifter att göra varje vecka som fördjupar inlärningen och hjälper dig att komma till insikt och göra förändringar till det bättre i ditt liv.


More..."Don't ask what the world needs. 
Ask what makes you come alive and go do that.
What the world needs is people that have come alive."

av Howard Thurman