Ju tidigare desto bättre

När vi är stressade och på väg mot väggen, är det sista vi vill att sakta ner och återhämta oss. Men det är då vi behöver det som mest!  Vi anser att ju tidigare vi gör något åt vår stress, eller lär oss att hantera stress i ett tidigt skede, desto lättare är det att stoppa de skadliga effekterna. Man har kommit fram till att vi tål en fullständig stressrespons under 30 minuter varje till var tredje dag. All stress över det tär på kroppen. Idag ser man många som går omkring med 10-12 timmars stress varje dag! Vår hjärna vill klara denna påfrestning och kommer att göra allt den kan för att kompensera obalansen, men den kommer för eller senare uppvisa symptom om du inte ger den den återhämtning som behövs. Att i ett tidigt skede bryta vanan att stressa kommer ge dig en mycket högre livskvalitet!

Kunskap ger insikter, insikter ger förändring

Det vi eftersträvar är positiv förändring för att leva ett rikare liv. Ibland vet vi inte riktigt vad det är vi behöver lära oss, eller vilka insikter som kommer göra skillnad. Insikter är spontana, det kommer när vi kan koppla ihop flera delar och helt plötsligt förstå på djupet vad något innebär. När vi förstår är det plötsligt självklart att det är så. Insikten kan vara stor och livsomvälvande som ändrar allt, men oftast får vi många mindre insikter som gör att vi ändrar kurs lite i taget.
Därför är det viktigt att börja i en ände och lära sig mer om stress, om sig själv och sen se vart det bär. Om vi är nyfikna och vill hitta svar, kommer de till oss. Men det krävs att vi lägger ner både jobb, mod och beslutsamhet för att ta oss ut på vägen till mer kunskap och insikt. 

Praktiska övningar för konkreta resultat

För att få och fördjupa kunskap och "sätta ben" på insikterna är det viktigt att praktisera det nya man lärt sig. Vi vill använda alla sinnen för att skapa riktiga förändringar som varar. Därför får du övningar, du får reflektera och du får träna på olika förmågor. Vi ser också att misstag och misslyckanden är en del av den naturliga processen när man lär sig och vi vill finnas där som stöd när allt inte går som du tänkt dig.  
Om man är väldigt stressad, kan det till och med vara utmanande att slappna av. Därför kan du behöva tydlig och konkret hjälp för att slappna av, tills din kroppen återfår förmågan att vara i fullkomlig ro.

Vi är alla mentalt friska från början

Något vi tror starkt på är att vi alla är mentalt friska från första början. När vi föddes hade vi allt vi behövde för att påbörja vår resa på jorden med de förutsättningar vi fick med oss. Vi hade den mentala kraft och styrka som behövdes för att vara i världen. Vi hade den nyfikenhet och drivkraft som behövdes för att utforska och anpassa oss i världen. Under årens lopp har vi lärt oss att navigera i vår värld och en del av de strategier vi lärt oss kanske har haft som effekt att vi inte mår bra idag. En del är kanske bara stressade, medan andra beskriver symptom som depression, ilska, irritation, frustration, yrsel, värk eller annat. För att bli av med symptomen vill vi hitta tillbaka till de strategier som fungerade och hjälpa kroppen och sinnet att återgå till sitt naturliga tillstånd av välmående.

Det kan alltid bli bättre

Livet är så bra vi gör det utifrån de förutsättningar vi har. Självklart har vi alla olika förutsättningar och många har det tufft och svårt. Oavsett var du är i livet, finns det utrymme för förbättring. I en förtvivlad situation, kan man få en insikt som gör att det lättar, man kan hitta en vän att hålla i handen eller hitta en lösning på ett långdraget problem. Så länge vi förstår att våra tankar styr hur vi upplever vår värld och att det alltid finns nya tankar att tillgå, så finns öppningar för förbättringar. Ibland är det våra förutfattade meningar som behöver utmanas för att öppna nya möjligheter. Vi vet att möjligheterna och variationen i vårt värld är obegränsad. Genom att öppna sinnet för nya kreativa lösningar når vi resultat som vi tidigare inte ens kunna föreställa oss.

Kärlek och positiv energi gör underverk

Det är som ringar på vattnet och sprider sig ut i världen. När du gör något gott för dig själv, gör du även gott för andra som du kommer i kontakt med. Det har visat sig att man bara genom att bevittna en god gärning, får positiva förändringar i hjärnan och är mer benägen att hjälpa någon annan.
Att älska sig själv är A och O för att kunna åstadkomma positiva förändringar i världen. I våra ögon är personlig utveckling en av de mest betydelsefulla resor du kan göra för dig själv och för världen. Det är dra sitt strå till stacken för att skapa en bättre värld.